några ord från våra pedagoger

Våra pedagoger: Salwa, Lisa, Anna och Annelie.

På förskolan finns fyra kompetenta pedagoger och vårt mål är att se till varje barns möjligheter men också till samspelet i barngruppen. Pedagogerna som arbetar här är lyhörda och utgår ifrån Maria Montessoris filosofi om att alla barn är unika och försöker därför fånga upp varje enskilt barns intresse och nyfikenhet. Vi pedagoger tycker det är viktigt att respektera och visa intresse för föräldrarnas tankar och arbetar för att föräldrarna skall känna tillit och förtroende för oss pedagoger i verksamheten.