Uppmuntran och självständiga barn

vår målsättning

  • Att stödja och uppmuntra barnen till att bli självständiga individer med stark tro på sig själva genom att ge barnen uppgifter som de klarar av. Barnen får arbeta och utvecklas i sin egen takt, efter egen förmåga och intresse.
  • Att visa hänsyn och aktsamhet mot människor, natur, miljö och materiella ting. Barnen utvecklas socialt genom att ta ansvar och gemensamt lösa uppgifter och konflikter.
  • Att barnen får utveckla sin fantasi och kreativitet genom arbete med färg- och form, lekar, musik och rörelse, arkitektur och konstruktion.
  • Att allt material ska vara attraktivt och av gediget utförande. Alla intresseområden ska vara representerade genom materialen som finns i förskolans verksamhet.
  • Att vi värnar om ett varmt och tilllåtande klimat där barnen känner sig sedda, bekräftade och tillåts vara individer på sina egna villkor såväl i grupp som enskilt.
  • Att glädje, trygghet och stimulans genomsyrar vår verksamhet.
  • Att pedagogerna på förskolan skaffar sig ytterligare kunskap om barns utveckling och lärande och följer forskning på olika områden.
  • Att genom dokumentation av barnen på förskolan kan vi ytterligare vidareutveckla Saltisbarnens Montessoriförskola.