vad innebär föräldrakooperativ?

Saltisbarnens Montessoriförskola drivs som ett föräldrarkooperativ och har som övergripande syfte att bedriva förskoleverksamhet i enlighet med Maria Montessoris filosofi och pedagogik.

Förskolechefen har tillsammans med övriga pedagoger ansvar för den pedagogiska verksamheten och föräldrarna ser till att personalen på förskolan har de rätta förutsättningarna för detta.


Detta innebär bland annat att föräldrarna har det övergripande ekonomiska ansvaret samt ansvar som arbetsgivare. Att vara ett föräldrarkooperativ innebär engagerade föräldrar där pedagogerna tillsammans med föräldrarna avgör skolans kvalitet. På vår förskola är det viktigt med en öppen dialog med barnens bästa i fokus. Sättet vi driver förskolan på skapar också en hög grad av gemenskap mellan föräldrar och personal.


På vår förskola behöver föräldrarna inte kallas in som jourpersonal utan vi använder oss istället av ordinarie vikarier. Som förälder förväntas man engagera sig i verksamheten genom att ansvara för olika områden eller sitta med i styrelsen.

styrelsen

Maria Noring, Ordförande  

Christofer Båge, Kassör/Ekonomi 

Minna Jansson, Marknadsansvarig

Eric Edman, personalansvarig

Sofie Nilsson, suppleant

Karl Andersson, suppleant

maria.noring(x)gmail.com

christoferbag(x)gmail.com

 minna.jansson(x)nacka.se

eric.edman(x)gmail.com

sofie.l.nilsson(x)gmail.com

ducfor(x)hotmail.com