Saltisbarnens Montessoriförskola

En skola i utveckling

Med närhet till skogen på Igelbodplatån ligger Saltisbarnens Montessoriförskola sedan 1993 i Saltsjöbaden. Vi har en trygg och familjär miljö där vi blandar utelek, teoretisk inlärning och självständiga aktiviteter för att utveckla varje barn på bästa sätt.


Vi har totalt 20 barn i åldrarna 1- 6 år med välutbildade montessorilärare, förskollärare, småbarnspedagoger och barnskötare.  Vi har en naturskön stor gård med både skog, berg och en spännande kuperad terräng som bidrar till barnens utforskande och motoriska utveckling. 

Vi arbetar hela tiden med att förbättra förskolans miljö så att den skall vara tillgänglig, trygg och stimulerande för barnen på förskolan. Lokalerna är utformade så att de möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet som stödjer både det enskilda barnets utveckling och lärande samt gruppprocessen. Vi vill att miljön skall inspirera barnet att utforska omvärlden.


Vad har saltisbarnen att erbjuda:

  • Välutbildad personal med lång arbetserfarenhet
  • 2 förskollärare varav en är montessoriutbildad och 2 barnskötare 
  • Naturskön gård med både skog och berg
  • Fokus på att barnen ska utvecklas och lära sig på ett individanpassat sätt
  • En egen kock som lagar maten hos oss på förskolan